Tog

Import/Eksport Europa:
Vi kan tilby frakttjenester i et nettverk som dekker Europa - transportbehovene løses økonomisk og miljøriktig. Vi har kunder i de fleste bransjer: skogbruk, stål, papir, kjemikalier, prosjektering, men også i den økende handels sektoren. For detaljister transporterer vi blant annet møbler, klær og mat.

Tradisjonelt har godstransport på jernbane vært mest konkurransedyktige ved transport av større volumer over lengre distanser, men med god kunnskap om effektivisering av kapasitet har også mindre sendinger på jernbane blitt lønnsomt for våre kunder.

 

 

Miljøkalkulator:
Er du opptatt av miljø? Her kan du se hvor mye Co2 du kan sparer ved å bruke tog mot andre transport løsninger