Terminal og Lager


Lossing av vogn3.jpg

H.STRØM AS driver en betydelig terminal- og lagervirksomhet. Vi har i dag 10.000 kvm med tilhørende innvendig skinnegang, slik at jernbanevogner kan losses/lastes under tak i alt slags vær).

Våre lager/terminaler dekker mange behov: Vi har tollagerbevilling i alle lager, driver ”Cross-docking” (omlasting), 3PL (tredjepartslogistikk), ADR-lager (farlig gods), varmt- og kaldtlager, m.m.