Sjø

 

  • Import / Eksport – Vi har bred kompetanse og lang erfaring med sjøfrakt – våre ansatte har jobbet hos ledende rederier og formidler ekspertisen videre til kunde.
  • Intermodale løsninger – Vi finner løsninger på varer som skal videre fra havn til innlandsterminal.
  • FCL – Full container load
  • Temperert (kjøl/frys) gods i reefer
  • LCL/Stykkgods
  • Prosjekt – På forespørsel
  • Gjennom vårt medlemskap i WCA (World Cargo Alliance) og CGLN (China Global Logistic Network) sørger vi får at import og eksport til hele verden blir enkelt