Biltransport

Utland bil: Europa
Vi tilbyr transport på vei til og fra Skandinavia og Europa med hyppig frekvens, pålitelige transittider og fordelaktige priser.

Innlandstransport
H Strøm har eget innlandssystem basert på samarbeid med ledende transportører i regionale områder. Vi benytter jernbanefremføring til destinasjoner der dette er mulig.