Historie

HjulSV_resized.jpg

H.STRØM AS ble etablert i 1976, og har siden oppstart drevet daglig landsdekkende distribusjon over hele Norge.  Fra Østlandsområdet til Stavanger og Bergen har dette vært utført etter samlastprinsippet med bruk av containere på jernbane, og med bruk av bil til landet for øvrig. Til og fra utlandet har transportene vært utført med samarbeidende nasjonale og utenlandske transportselskaper. Alle tollmessige prosedyrer ved denne eksport- og importtransport utføres av H. STRØM AS sin egen spedisjonsavdeling.

Årsskiftet fra 2003 har det meste av H Strøms virksomhet dreid seg om logistikk løsninger på jernbane til og fra kontinentet. Dette siden liberaliseringsprosessen av den europeiske jernbanen startet da. Vi etablerte et søsterselskap til H. STRØM AS, RTD – Rail Terminal Drammen AS, som inngikk en samarbeidsavtale med det svenske jernbaneselskapet Green Cargo AB. Fra dette tidspunktet ble det satset betydelig på godstransport på jernbane, ikke minst med bakgrunn i Stortingets ”Klimaforlik” og samfunnets ønske om å flytte gods fra veg til bane. I dag ankommer det daglig komplette tog fra Europa både til Drammen og til Rolvsøy. Denne satsingen resulterte i at H.STRØM AS og RTD AS mottok NHO Logistikk og Transport sin ”Miljøpris 2010”.

H.STRØM AS er medlem av bransjeorganisasjonen NHO Logistikk og Transport. Ledelsen har i en årrekke gjennom verv deltatt aktivt i bransjens modernisering og utvikling.  Vi er også en pådriver og samtalepartner til Jernbaneverket i anledning jernbanens fremtid og muligheter for gods på bane.