Vår visjon, forretningsidé og verdier

Visjon
Vi skal bane vei for fremtidige og miljøriktige logistikkløsninger

Firmamålsetning
Å gjøre det enkelt, økonomisk og miljøvennlig for næringslivet å transportere varer. Vi skal være det foretrukne alternativet!

Forretningsidé
H.Strøm tilbyr en helhetlig service med høy kvalitet til bedriftsmarkedet gjennom konkrete produkter for import, eksport, lagringstjenester og innlandsforsendelser.

Våre verdier

  • Handlekraftige
  • Ryddige
  • Hyggelige
  • Kostnadseffektive
  • Fremtidsrettede