Kopstad Miljø- og Logistikknutepunkt

Bakgrunn

 • Miljøkonsekvensene av betydelige godsvolumer på vei er store, og dette er stikk i strid med samfunnets og myndighetenes ønsker
 • Importen til Norge, konsument- og forbruksvarer i containere som kommer over havn, må gjennom crossdockingterminal/tredjepartslogistikk-lager/mellomlagring før varene videredistribueres i Norge. Dette er plasskrevende, og denne plassen finnes ikke i havnene
 • Ny jernbanebroforbindelse mellom Tyskland og Danmark i 2020 vil trolig innebære at også containere losset fra oversjøisk båt i kontinental havn vil bli videretransportert til Norge på jernbane
 • Fremtidens produksjonsmarkeder på europeisk og asiatisk kontinent vil bety økt import til Norge på jernbane

Utvikling så langt

Morgendagens jernbanetrafikk

 • ”Vognlast i ny drakt” vil øke sitt volum til og fra Norge og trenger nye terminalknutepunkter for handling for sin trafikk

Strategiske tanker og ønsket utvikling

 • Strekningen Grenland-Larvik-Drammen er innfallsporten til Norge fra sjøen. 
 • Havner: Det er etablerte, gode havner i Oslo, Drammen, Horten, Larvik og Brevik
 • Skip med importgods vil ønske å losse i nærmeste havn, det vil si den lengst ute
 • E18 sørover fra Drammen er en moderne 4-felts motorvei bygd på jomfruelig mark
 • Vestfoldbanen bygges dobbeltsporet på jomfruelig mark
 • Vestfoldbanen vil om noen år representere begynnelsen på Sørlandsbanen
 • E18 og Vestfoldbanen innebærer betydelig nærings- og boligutvikling i fremtiden
 • Et fremtidsrettet ”Godsknutepunkt Østlandet” bør ligge på strekningen Drammen – Larvik når man tar hensyn til nasjonale interesser og miljøet

Vår løsning

 • Kopstad Miljø- og Logistikknutepunkt
 • En samhandling mellom Jernbaneverket, Statens Vegvesen og oss selv vil gi unike muligheter til å bidra enormt til de politiske målsettingene om gods fra vei til jernbane
 • Noen avstander:
  Kopstad-Oslo: 50 minutter
  Kopstad-Moss: 40 minutter
  Kopstad-Drammen: 25 minutter
 • Ca 65% av befolkningen bor på Østlandsområdet med Lillehammer i nord og Grenland i sør-vest
 • Vi tør komme med følgende påstand: Aldri har noen fått så mye ut av så begrenset ressursbruk
 • Kopstad – et fremtidsrettet logistikknutepunkt

Beliggenhet

 • På jomfruelig mark med utbyggingsmuligheter uten hensyn til eksisterende bebyggelse
 • Skog- og fjellgrunn (ikke dyrkbar mark) uten nær bebyggelse
 • Ideell plassering i forhold til infrastruktur med ny dobbeltsporet jernbane og 4-felts motorvei som nærmeste naboer
 • Planfri av- og påkjøring til E18 i begge retninger
 • Særdeles sentral beliggenhet i forhold til landets befolkning (ved Kopstad-krysset i Vestfold med E18 sørover mot Larvik og Grenland, nordover mot Drammen og Oslo og riksvei 310 mot Horten og fergeforbindelse til Moss og resten av området på østsiden av Oslofjorden)
 • Sentralt knutepunkt for havnene på vestsiden av Oslofjorden = Grenland, Larvik, Horten, Drammen og Oslo
 • Kopstad ligger innen 1 times kjøring fra Oslo, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn (Grenland) og Kongsberg + 30 minutter til Hønefoss, Notodden og Brevik
 • Miljømessig riktig plassering 
 • Vestfoldbanen vil være begynnelsen/forlengelsen av Sørlandsbanen om noen år
 • Fremtidig bro/tunnel Horten – Moss

Forutsetninger

 • Av- og påkjøringsmuligheter til den nye dobbeltsporede Vestfoldbanen
 • Benytte deler av de steinmasser som sprenges ut fra ny tilstøtende jernbanetunnel
 • Veivesenets godkjenning av ny tilfartsvei (adkomstvei inn i og ut fra området)

Flerbruksløsninger (gjeldende for all godstransport på jernbane)

Containerterminal

 • En containerterminal er 400 til 600 meter lange spor med plass i mellom til containerdepot og truck for lasting/lossing av containere til og fra jernbane og bil
 • Spor for sammensetting av tog felles (gjelder både for container og vognlast)

Vognlastterminal

 • Ca 2500 – 3000 meter sporlengde fordelt på 6-8 spor à 300 – 400 meters lengde
 • Uteareal (utenom bygg) på ca 30.000 til 40.000 kvm
 • Terminal-/lagerbygg på minimum 20.000 kvm med utvidelse for dobling av arealet
 • Innvendig spor i lager-/terminalbygg med rampeløsning, slik at trucker kan kjøre inn og ut av jernbanevognene
 • Utbyggingsmuligheter for samlastere/speditører for egne terminalbygg

Miljø

 • Etablering av Kopstad Miljø- og Logistikkterminal er grunnlaget for å flytte store mengder gods fra vei til bane
 • En etablering av Kopstad Miljø- og Logistikkterminal er i overensstemmelse med regjeringens målsetting og Stortingets klimaforlik

For ytterligere informasjon: Kontakt Lars Strøm

 

KopstadIllustrasjon.jpg